• Przechowalnia 0
 • Strona głównaPolityka prywatności sklepu
  Szybki kontakt
  zadzwoń:


  Dostępność produktów
  574 430 728

  Porady techniczne
  507 199 318

   
   lub napisz:  biuro@sanisilesia.pl
   

   

  Dostawa
  Znajdziesz nas:

  Polityka prywatności sklepu


  1. Polityka prywatności - definicja

    Polityka prywatności informuje użytkowników Sklepu internetowego sanisilesia.pl (dalej „sanisilesia.pl”) o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach serwisu. Wszystkie dane są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

   1. Definicje

    RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

    Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

   2. Administrator danych osobowych. 

    Administratorem danych osobowych jest PHU Sanisilesia Marcin Szewczyk, z siedzibą w Bobrownikach 42-583, ul. Słowackiego 176,  posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6692145490, REGON; 241947307.

   3. Inspektor Danych Osobowych

    Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można się z nim kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, zwłaszcza w przypadku posiadania pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe: Inspektor Danych Osobowych Sanisilesia, ul. Słowackiego 176, 42-583 Bobrowniki, e-mail; biuro@sanisilesia.pl

   4. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

    Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności dane osobowe klientów sanisilesia.pl są przetwarzane przez Administratora w związku z prawnie uzasadnionymi interesami. Przetwarzanie to jest związane z następującymi działaniami:

    a)   Przeglądanie sklepu internetowego (podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO), gdzie dane osobowe są przetwarzane w celach:

    • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści zamieszczonych na sanisilesia.pl, udostępniania formularzy kontaktowych;
    • obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym;
    • obsługi reklamacji;
    • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nim - ochrona praw Administratora.

     

    Aktywność i dane osobowe każdej osoby fizycznej odwiedzającej sanisilesia.pl (zwanej dalej „Użytkownikiem”) i korzystającej z jednej albo kilku usług i/lub funkcjonalności opisanych w niniejszej polityce prywatności są rejestrowane w systemie komputerowym zbierającym dane o zdarzeniach związanych z wykorzystywanym przez sanisilesia.pl systemem informatycznym, co kolei wiąże się z tymczasowym przechowywaniem i przetwarzaniem danych w celu prawidłowego świadczenia usług przez Administratora oraz w celach technicznych do zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i poprawnego funkcjonowania sklepu sanisilesia.pl (wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz testów zapewniających ochronę danych przed cyberatakami i nadużyciami).

    Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z sklepem sanisilesia.pl wykorzystywane są do prowadzenia korespondencji ściśle związanej z rodzajem usługi świadczonej przez sklep sanisilesia.pl dla Użytkownika i/lub wynikającej z zawartej z sanisilesia.pl umowy.

    b)   Rejestracja w sklepie internetowym (podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO), gdzie dane osobowe są przetwarzane w celach:

    • świadczenia usług związanych zakładaniem i obsługą  konta Użytkowników w sanisilesia.pl;
    • analitycznych i statystycznych, co pozwala analizować zachowania i preferencje Użytkowników w celu poprawy jakości świadczonych usług;
    • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nim - ochrona praw Administratora.

     

    Rejestracja w sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji.

     

    c)   Składanie zamówienia (podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgoda w zakresie danych podanych fakultatywnie art. 6 ust. 1 lit a RODO, uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO, obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgoda m.in w zakresie udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego art. 6 ust. 1 lit. e RODO),  gdzie dane osobowe są przetwarzane w celach:

     

    • świadczenia usług związanych z wykonywaniem umowy zawartej z Użytkownikiem – złożenia zamówienia, realizacji złożonego zamówienia oraz jego dostarczeniem;
    • reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru;
    • dokonywania płatności,
    • realizacji obowiązków ustawowych – fiskalnych i rachunkowych ciążących na Administratorze;
    • analitycznych i statystycznych, co pozwala analizować zachowania i preferencje Użytkowników w celu poprawy jakości świadczonych usług i świadczeniu adekwatnych do oczekiwań klientów usług;
    • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nim - ochrona praw Administratora.

     

    Dane oznaczone w sanisilesia.pl jako obowiązkowe są podawane dobrowolnie, niemniej jednak ich podanie jest niezbędne do złożenia, przetworzenia i dostarczenia zamówionego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia. Dane przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówienia to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres IP komputera. W  przypadku realizacji zamówienia dla firmy, aby zawrzeć i wykonać umowę przetwarzane są dane firmy w tym: nazwa, adres, numer NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy.

     Pozostałe nieoznaczone jako obowiązkowe dane są podawane fakultatywnie i nie mają wpływu na proces realizacji zamówienia (konkretna zgoda na wysyłanie ofert handlowych, newslettera, informacji o produktach).

    d)   Korzystanie z formularza kontaktowego (podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO), gdzie dane osobowe są przetwarzane w celach:

    • identyfikacji nadawcy oraz odpowiedzi na jego zapytanie przesłane przez formularz.

    Skorzystanie w formularza kontaktowego wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Dane oznaczone w formularzu jako obowiązkowe są podawane dobrowolnie, niemniej jednak ich podanie jest niezbędne do złożenia zapytania oraz jego obsługi.

    e)   Zapisywanie danych w plikach cookies – co ma na celu ułatwienie korzystania z strony sanisilesia.pl (poprzez utrzymanie sesji po zalogowaniu) i dostarczanie jak najlepszych usług świadczonych Użytkownikowi drogą elektroniczną oraz poprawy ich jakości. 

     

    Dane zapisywane w plikach cookies zawierają najczęściej nazwę strony z jakiej pochodzą, informację o dacie i czasie odwiedzin strony sanisilesia.pl oraz inne informacje o aktywności na tej stronie. W trakcie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę. Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację plików cookies, odpowiednio ustawiając przeglądarkę. W ramach sklepu sanisilesia.pl wykorzystywane są pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugi typ przechowywany jest w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Przez dostosowanie ustawień przeglądarki Użytkownik może w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że mogą one być ustawione jedynie wtedy, gdy Użytkownik wyraźnie je zaakceptuje.  Decyzja internauty o korzystaniu z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako jego świadomy wybór.

     

   5. Przechowywanie i przetwarzanie danych

     

    Sklep sanisilesia.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych. Dane osobowe są traktowane jako całkowicie poufne - przechowywane na dobrze zabezpieczonym serwerze przed zagrożeniem zdalnym i fizycznym. Administrator Danych zapewnia wszelkie środki ochrony technicznej, fizycznej i organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wykluczenia ryzyka zaistnienia utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia, wykorzystania danych Użytkowników sanisilesia.pl.

    Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w celach zawartych w sekcji IV. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów tych należą:

    a)    Operatorzy systemów informatycznych.

    b)    Operatorzy płatności i systemów płatności

    c)     Firmy logistyczne, kurierskie i poczta polska.

    d)    Zewnętrzni dostawcy produktów.

    e)    Kancelarie prawne.

    f)     Firmy księgowe i audytorskie.

    Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do Państw Trzecich oraz poza organizacje międzynarodowe.

     

   6. Prawo Użytkownika

     

    W związku z gromadzeniem i przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych Użytkownika, ma on prawo do:

    a)    Dostępu do treści danych osobowych.

    b)    Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

    c)    Prawo do przenoszenia danych.

    d)    Aktualizacji, poprawiania, uzupełniania swoich danych.

    e)    Prawo uzyskania kopii danych.

    f)     Wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych.

    g)    Ograniczenia przetwarzania.

     

    W celu realizacji posiadanych praw prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych sanisilesia.pl informując listownie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PHU SANISILESIA Marcin Szewczyk, ul. Słowackiego 176, 42-583 Bobrowniki lub mailowo na adres e-mail: biuro@sanisilesia.pl Przesłana informacja powinna jasno i wyraźnie wskazać czego dotyczy żądanie. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona tą samą drogą jaką nadszedł wniosek Użytkownika, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty jego otrzymania. W przypadku konieczności odroczenia tego terminu, Administrator poinformuje Użytkownika o przyczynach przedłużenia rozpatrzenia wniosku.

     Dane Użytkownika sklepu sanisilesia.pl będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji 5. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych, do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

   7. Organ nadzorczy i skargi.

    W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:


    Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    ul. Stawki 2
    00-193 Warszawa

   Nowoczesny wystrój łazienki to marzenie każdej pani domu. Oferowana w naszym sklepie armatura retro pochodzi prosto od producentów. Sprzedajemy , elegancka bateria prysznicowa retro oraz baterie umywalkowe mosiądz. Najbardziej wymagającym klientom proponujemy baterie umywalkowe różowe złoto oraz złote baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, różnych rozmiarów kran retro oraz do kompletu baterie stare złoto. Nasza złota armatura to hit sprzedaży, w tym takie produkty jak baterie umywalkowe retro. Zapraszamy do zakupów, w tym do kontaktu, nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą dokonać wyboru produktów.
   Dbamy o Twoją prywatność

   Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

   Dbamy o Twoją prywatność

   Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

   Zarządzaj cookies

   Niezbędne pliki cookie
   Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
   Analityczne pliki cookie
   Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
   Funkcjonalne pliki cookie
   Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
   Reklamowe pliki cookie
   Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
   Powered by eBiznes.pl